Soutěžní oblast

Propozice

Základní informace
Název soutěže: Mistrovství Hobby Dance a Figurálního valčíku, Sólo Dance, Synchro,Duo - tato soutěž se koná pod záštitou senátorky Mgr. Miluše Horské
Termín konání: Úterý 28. září 2021
Místo konání: Atrium Pardubice
Masarykovo náměstí 2069
520 02 Pardubice
Účast v soutěži:
 • Děti 1 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 1–9 let (nar. 2012–2020).
 • Děti 2 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 10–11 let (nar. 2010–2011).
 • Junioři – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 12–15 let (nar. 2006–2009).
 • Děti – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 0–11 let (nar. 2010–2021).
 • Senioři – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 30–99 let (nar. 1922–1991).
 • Junioři 1 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 12–13 let (nar. 2008–2009).
 • Junioři 2 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 14–15 let (nar. 2006–2007).
 • Senioři 1 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 30–39 let (nar. 1982–1991). Věk mladšího v páru v roce konání soutěže alespoň 30 let.
 • Mládež 1 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 16–18 let (nar. 2003–2005).
 • Dospělí 1 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 22–25 let (nar. 1996–1999).
 • Mládež 2 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 19–21 let (nar. 2000–2002).
 • Dospělí 2 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 26–99 let (nar. 1922–1995).
 • Senioři 2 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 40–49 let (nar. 1972–1981).
 • Senioři 3 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 50–59 let (nar. 1962–1971).
 • Senioři 4 – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 60–99 let (nar. 1922–1961).
 • Dospělí – Věk staršího v páru v roce konání soutěže 16–29 let (nar. 1992–2005).
Pořádané soutěže
Mistrovství ČR SUT: Mládež 2 - STT (W, T, V, Q)
Děti 1 - kombinace (W, Po, Ch, Ji)
Děti 2 - kombinace (W, Po, Ch, Ji)
Junioři 1 - ST (W, T, V, Q)
Junioři 1 - LA (Sa, Ch, R, Ji)
Junioři 2 - ST (W, T, V, Q)
Junioři 2 - LA (Sa, Ch, R, Ji)
Mládež 1 - ST (W, T, V, Q)
Mládež 1 - LA (Sa, Ch, R, Ji)
Dospělí 1 - ST (Sa, Ch, R, Ji)
Dospělí 1 - LA (W, T, V, Q)
Senioři 2 - ST (W, T, V, Q)
Senioři 2 - LA (Sa, Ch, R, Ji)
Senioři 1 - ST (W, T, V, Q)
Senioři 1 - LA (Sa, Ch, R, Ji)
Děti - figurální valčík (V)
Junioři - figurální valčík (V)
Dospělí - figurální valčík (V)
Senioři - figurální valčík (V)
Mládež 2 - LAT (Sa, Ch, R, Ji)
Senioři 3 - STT (W, T, V, Q)
Senioři 3 - LAT (Sa, Ch, R, Ji)
Senioři 4 - STT (W, T, V, Q)
Senioři 4 - LAT (Sa, Ch, R, Ji)
Dospělí 2 - STT (W, T, V, Q)
Dospělí 2 - LAT (Sa, Ch, R, Ji)
Doplňující informace: Soutěž bude řízena podle těchto propozic a Soutěžního řádu Hobby Dance.
Podrobné informace
Pořadatelé: SUT ČR
Telefon na pořadatele: 724 825 279
E-mail na pořadatele: danapavelkova@volny.cz
Vedoucí soutěže: Dana Pavelková, Karel Richter
Sčitatel(é): Jakub Schneider
Sekretář(i):
Porota: Petr Beneš - Pardubice
Jan Beránek - Říčany
Jan Dvořák - Praha
Tomáš Chmel - Jaroměř
Jana Jančová - Brno
Robert Kazda - Brno
Irina Maizlish - Zlonín
Dana Mědílková - Zlín
Petr Mertlík - Jičín
Ludmila Mičjanová - Pardubice
Miloslava Němečková - Hradec Králové
Martina Nováková - Chrudim
Jiří Plamínek - Praha
Vítězslav Rázek - Praha
Hudební doprovod: reprodukovaná hudba - ST studio Jiří Lupoměský
Velikost parketu: 14x16
Termín přihlášení: 23.09.2021
Adresa přihlášení:

POZOR:   Pro toto MČR se ruší podmínka 3 soutěží Hobby Dance před tímto mistrovstvím. 

Přihlášky Solo Dance, Synchro, Duo: Soutěže jsou vyhlášené dle věkových kategoriích: Děti, Junioři, Mládež, Dospělí, Senioři - tance: STT - W,Ta,V,Q; LAT: S, CH, R, J
www.prihlaskanasoutez.cz/mcrpardubice

Přihlášení SOLO, DUO, SYNCHRO

Taneční pár se přihlašuje pouze ve své věkové kategorii!!!!

Přihlášky taneční páry Hobby Dance: 
Přihlašovací systém SUT - pokud máte problém s přihlášením obraťte se na soutěžního komisaře

Všichni soutěžící musí  (pokud již neučinili) mít zravotní způsobilost, kterou před svojí první soutěži zašlou naskenovanou na: dana.pavelkova@sut.cz

Startovné: Hobby Dance 150,-Kč/osoba jedna soutěž; sólo Dance, Synchro , Duo 75,- Kč /jeden tanec
Vstupné: 150,-Kč dospělí;50,-Kč děti do 15let+OZP;děti do 6let zdarma, rodinné vstup:2dospělí+2 děti = 300,-Kč
Ceny: Pro Hobby Dance, Figurální valčík - medaile + vítězné páry pohár. V soutěžích Solo, Synchro, Duo - medaile; za všechny tance udělen titul Mistra vítěz + pohár
Časový harmonogram:

Platný harmonnogram bude zveřejněn: 25.9.2021

Taneční pár se přihlašuje pouze ve své věkové kategorii!!!!

otevření sálu: 8,10

porada poroty: 8,50

zahájení: 9,00

prezence:

8,15 - 8,45       Solo Děti STT, Kombinace D1, Kombinace D2, F.V. Junioři, 

9,00 - 10,00     Solo Děti LAT, F.V. Děti, Junioři 1 STT, Junioři 2 STT, Sólo 

9,00 - 11,00     Solo Junioři 1, 2 STT, Junioři 1,2 LAT

9,00 - 12,00     Solo Junioři 1,2 LAT, Synchro Junioři 1,2  LAT

9,00 - 13,00     Synchro 1,2 STT, Duo 1,2 STT

9,00 - 14,00     Duo 1,2 LAT,  Mládež STT, Dospělí STT

9,00 - 15,00     F.V. Senioři, Mládež LAT, Dospělí LAT

9,00 - 16,00     Senioři STT, F.V. Dospělí, Solo Dospělí + Mládež STT

9,00 - 17,00     Senioři LAT, Solo Dospělí + Mládež LAT

Úhrada nákladů: Dle dohody porota a funkcionáři. Taneční páry vysílající organizace nebo sami.
Propozice vydal: SUT
Schválil: Dana Pavelková, pověřený člen presidia SUT dne 29.08.2021.
Číslo jednací: MČR-280921
Poznámky:

Všichni soutěžící musí  (pokud již neučinili) mít zravotní způsobilost, kterou před svojí první soutěži zašlou naskenovanou na: dana.pavelkova@sut.cz

Zákaz používání jakýchkoliv přípravků i vody v tanečním sále.

Hudba na Figurální valčík pro finále - zašlete na mail adresu: danapavelkova@volny.cz

Taneční pár se přihlašuje pouze ve své věkové kategorii!!!!